Via een camera houden we alle deelnemers in het oog. Al enige tijd bezig met een onoplosbare puzzel? Je ziet het verband tussen twee voorwerpen echt niet? Met een klein zetje in de juiste richting kunnen we jullie over een dood punt heen helpen. En op die manier houden we het voor iedereen plezant.